HEP-Banner
 .

Bildnachweis

Ressource(n):
Urheber: Steven Saffi, The Pierre Auger Observatory
Lizenz:
CC BY-SA 4.0
Ressource(n):
Urheber: CERN
Urheber: The Pierre Auger Collaboration
Lizenz:
CC BY-SA 4.0
Ressource(n):
Urheber: Ogul Öncel, Universität Bonn